پویش  اطعام غدیر

بفضل خدا، با عنایت ویژۀ امیرالمؤمنین(ع) و همت والای شما عزیزان، در عید غدیر سال 1399حدود 432 هزار پرس غذا (شامل 300 هزار پرس چلوکباب و 132 هزار پرس سایر غذاها) بین محرومین بیش از 100 شهر و روستا توزیع شد.