گزارش عملکرد

بیان معنوی در کنار مأموریت اصلی خود، یعنی ترویج و تعمیق معنویت ناب در جهان، در حد توان تلاش ‌می‌کند با استفاده از ظرفیت‌های مردمی و رسانه‌ای خود، در حل مشکلات مردم از طریق احیای سنت‌های دینی سهیم شود. جذب حمایت‌های مردمی و ایجاد «شبکۀ معتمدین در سراسر کشور» برای استفاده در شرایط مختلف از جمله تلاش‌های بیان معنوی در طول چند سال اخیر بوده است.

  • پویش جمع آوری و اهدا کمک هزینه به اقشار کم‌درآمد(۳هزار نفر) برای حضور در پیاده‌روی اربعین سال ۹۷
  • پویش افزایش زوار اربعین و رساندن حدود ۱/۵ میلیارد تومان کمک‌های مردمی برای روانه کردن بیش از ۱۰هزار نفر از افراد کم درآمد جهت شرکت در پیاده روی اربعین سال۹۸
  • راه‌اندازی پویش «همدلی به سبک قربانی» در سال۹۹ و تهیۀ بیش از ۱۴هزار بسته گوشت برای خانواده های محروم در ۱۰۰ نقطه کشور
  • راه‌اندازی پویش احیای سنت «عقیقه» از طریق طرح «همدلی به سبک عقیقه» در سال ۹۹ و انجام ۳۳۷ عقیقه و رساندن گوشت آن به بیش از ۸ هزار خانواده نیازمند.
  • راه اندازه پویش ویژه عید قربان و انجام ۱۱۰ قربانی و توزیع ۳۸۵۰ بسته گوشت در بین نیازمندان در سال ۹۹