غدیر | قربانی ماه مبارک رمضان

الحمدالله قربانی ۱۱۰ راس گوسفند
جهت توزیع گوشت بین محرومین تامین شد
با مشارکت ویژه دامداران محب مولا امیرالمؤمنین ع همه ی ۱۱۰ قربانی، بره های ۴۰ کیلو به بالا هستند، و توافق شده فقط پول بره ۴۰ کیلویی آن هم به قیمت خرید(تقریبا ۳۰% زیر قیمت بازار) دریافت شود
۱۱۰ گوسفند ۱۱۰