غدیر | پویش افطاری ساده

پویش افطار رمضان
الحمدلله تأمین شد
هر بسته افطار شامل نان و پنیر، چای و خرما و یک کاسه آش/سوپ است.
مبلغ مشارکت(ریال)
۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بسته افطار(عدد)
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰