پویش همدلی برای ظهور

پویش افطار رمضان
تهیه و توزیع ٣۱٣ هزار بسته افطار
بین محرومین سراسر کشور
به نیت تعجیل در ظهور امام زمان (عج)
۱۵۴,۰۸۷ بسته ۳۱۳,۰۰۰
نوع مشارکت
Pors Bishtar
بسته
Pors Kamtar
۲۰,۰۰۰تومان
هر بسته افطار شامل نان، پنیر، خرما، چلوخورش گوسفندی با برنج ایرانی