کمک هزینه اربعین

امام صادق(ع): به ازای هر درهمى كه کسی برای روانه کردن زائر حسین(ع) خرج کند، خدا مانند كوه اُحد برایش حسنه می‌نویسد و چندین برابر آنچه هزینه کرده را در همین دنیا به او برمی‌گرداند و ... (کامل الزیارت)
مبالغ واریزی با نظارت استاد پناهیان، برای کمک به زائرین اربعین که نیاز به کمک هزینۀ سفر دارند، اهداء می‌شود.
ریال