گزارش پویش اطعام غدیر

سال ۱۳۹۹

  • بفضل خدا، با عنایت ویژۀ امیرالمؤمنین(ع) و همت والای شما عزیزان، در عید غدیر سال 1399حدود 432 هزار پرس غذا (شامل 300 هزار پرس چلوکباب و 132 هزار پرس سایر غذاها) بین محرومین بیش از 100 شهر و روستا توزیع شد.
  • کیفیت غذای اطعام غدیر سال 1399
  • من هم میخواهم در پویش اطعام غدیر امسال مشارکت کنم: