کیفیت و کمیت غذا

  • به لطف خدا، علیرغم کیفیت و کمیت بالای غذا، هزینه تمام شده هر پرس به دلیل خرید عمده و بی‌واسطه مواد اولیه از دامداران، برنج فروشان، و بازاریان مومنی که بعضا برای غدیر از سود خود صرف‌نظر کردند و به قیمت خرید حساب کردند
  • و همچنین پخت صلواتی توسط مساجد، حسینیه‌ها، کبابی‌ها و ... تا ٨۰ هزار تومان پایین آمده است.